Mérleg

A fizikaórákon sok méréshez nélkülözhetetlen eszköz a mérleg. Az érettségin is szereplő forgatónyomatékokkal történő súlymérés, a harmonikus rezgőmozgás segítségével történő tömegmérés során egyaránt mérleget használunk, de számos mérésünk ellenőrzésére, a kalorimetriai mérésekkor történő tömegmérésre, és a hidrosztatikai mérésekre is nélkülözhetetlen eszközről van szó, a sor pedig sokáig folytatható. Ahhoz, hogy minden tanulópár az órán kényelmesen hozzáférjen a mérlegekhez, a már meglévők mellé összesen 15 darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 1300 Ft / db
 • Igény: 15 db
 • Örökbefogadott: 3 db
 • Szeretnénk még: 12 db

Súrlódásos lejtő és hasáb

A hasáb és a lejtő segítségével Newton törvényeinek legalapvetőbb alkalmazását vizsgálhatják meg a gyerekek. A lejtőhöz egy hasáb és egy kiskocsi is tartozik, a rajtuk lévő lyukakba helyezett súlyokkal a testek súlya növelhető. A tanulói kísérletek során a diákok önmaguktól felfedezhetik a tehetetlenség törvényét, a súrlódás szerepét, valamint a tapadási és csúszási súrlódás közötti viszont. A lejtő végére helyezett csiga segítségével összetettebb dinamikai feladatok is szemléltethetők. A megdöntött lejtő kiválóan alkalmas tapadási súrlódás mérésére is. Egész osztályos foglalkozás esetén pármunkában 18 lejtőre van szükségünk.

 • Ára: 7700 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 6 db
 • Szeretnénk még: 12 db

Ballisz­ti­kus inga

Az eszköz egy kilövő szerkezetből és egy ingatestből áll, a becsapódó lövedék sebességét az inga maximális kitéréséből határozhatjuk meg. Az inga segítségével rugalmas és rugalmatlan ütközések is vizsgálhatók. Az összeállítás az emelt szintű fizika érettségi mérési feladatára való felkészülést is segíti, valamint jó szemléltetést nyújt számolásos feladatokhoz. Demonstrációs célra 1 eszközre van szükségünk.

 • Ára: 14000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Csatolt ingák

Az eszköz segítségével a csatolt ingák és a rezonancia jelensége vizsgálható. Megfigyelhető, hogy a kényszerítő hatás során a rövidebb és hosszabb ingák hogyan mozognak, illetve a mozgás az ingatest tömegétől függetlenül azonos lefolyású. Az összeállítás a 11. évfolyamos tananyaghoz kínál remek szemléltetést. Demonstrációs célra 1 eszközre van szükségünk.

 • Ára: 5700 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Hurokpálya golyóhoz (tanári)

Az eszköz segítségével a körmozgás dinamikáját kapcsolhatjuk össze a mechanikai energiamegmaradással. A lejtőn leguruló golyó helyzeti energiáját az átfordulás határesetében a mozgási energiából kiszámíthatjuk. Az eszköz szemléltetésre, az órán elvégzett feladat kísérleti ellenőrzésére alkalmas, demonstrációs célra 1 eszközre van szükségünk.

 • Ára: 6000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Hurokpálya golyóhoz (diák)

Az előző eszközhöz hasonló összeállítás, annál némiképp kisebb, tanulói kísérletekre alkalmas kivitelben. Az eszközön található fogóval a golyó indítási magassága könnyen beállítható, a tanulópárok önálló méréseket végezhetnek. A pálya kialakítása alkalmassá teszi a tanulókat arra is, hogy a forgási energiát is figyelembe vevő, pontosabb kiértékelést tudjanak végezni. Teljes osztályban levezényelt pármunkára 18 eszköre van szükségünk.

 • Ára: 4500 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 17 db

Hot Wheels pálya és autók

A játék segítségével a diákok csoportmunkában vizsgálhatják a mechanikai energiamegmaradást, a helyzeti energia és a mozgási energia viszonyát a kísérletekben, valamint a súrlódás okozta veszteségeket. Az autók mozgását videóra véve, mozgáselemző szoftver segítségével kvantitatív mérés is végezhető, a nagyobb elmélyülést a fakultációs csoportok óráin vagy a szakkörökön is folytathatjuk. Az egész osztályos csoportmunkás felhasználáshoz 10 eszközre van szükségünk.

 • Ára: 16000 Ft / db
 • Igény: 10 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 9 db

Szem­lél­te­tő­esz­köz a lendület­meg­ma­ra­dás­hoz

Az eszköz segítségével a lendületmegmaradás törvénye szemléltethető. A tökéletesen rugalmas ütközés után a vízszintes hajítás adataiból számítható ki a második golyó sebessége. A diákok pármunkában végezhetnek méréseket és hasonlíthatják azokat össze a számított adatokkal. A kísérleteket videóra véve, mozgáselemző szoftver segítségével kvantitatítv mérés is végezhető. Az egész osztályos pármunkában való felhasználáshoz 18 eszközre van szükségünk.

 • Ára: 4200 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 17 db

Ágyús kiskocsi lendület­meg­ma­ra­dás­hoz

Az eszköz segítségével a diákok kísérletet végezhetnek a lendületmegmaradásra. A kocsira helyezett mécses lángja felmelegíti a csövet, a többletnyomás pedig kilövi a dugót, előrelendítve a kocsit. Az eszközből 18 darabra van szükségünk az egész osztályos kísérlethez.

 • Ára: 3000 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 4 db
 • Szeretnénk még: 14 db

Propelleres kiskocsi lendület­meg­ma­ra­dás­hoz

Az eszközt a diákok az ágyús kiskocsihoz hasonlóan a lendületmegmaradás szemléltetésére használhatják. Egy elemmel működtethető a propeller, amely forgásiránytól függően előre vagy hátra hajtja a kiskocsit. Az eszközből 18 darabra van szükségünk az egész osztályos kísérlethez, az eszközt célszerűen az előzővel összevonva használnánk fel.

 • Ára: 6000 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 5 db
 • Szeretnénk még: 13 db

Tanulói álló-mozgó csiga erőmérővel

Az eszközzel minden padban megtapasztalhatják a diákok, hogy mozgócsiga segítségével feleakkora erővel lehet felemelni egy tárgyat, mint állócsigával. Persze semmi sincs ingyen: a 2-szer kisebb erőért, mint előnyért cserébe 2-szer hosszabb úton kell húznunk a kötelet. Tanulói eszköz lévén 18 db-ra van szüksége a diákoknak.

 • Ára: 860 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 10 db
 • Szeretnénk még: 8 db

Magdeburgi féltekek

Az ismert 17. századi kísérlet gyerekekre méretezett változatában a fecskendő segítségével kisebb nyomású levegőt hozhatunk létre a két félgömb között. A külső légnyomás és a belső, alacsony légnyomás közti különbségből származó erő a félgömböket összenyomja, így azokat jóval nehezebb szétválasztani. Az egész osztályban történő kísérletezéshez 18 darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 650 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 17 db

Pascal-mérleg

A Pascal-mérleg a hidrosztatikai paradoxon látványos bemutatására szolgál. A különböző alakú és méretű csövekben az azonos magasságú vízoszlopok ugyanakkora erőt fejtenek ki a dugattyúra, így meglepő módon ugyanazzal az ellensúllyal tartanak egyensúlyt a mérlegkarokon. A tartós, jó minőségű eszközből demonstrációs célra 1 darabra van szükségünk.

 • Ára: 26500 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Arkhimédeszi hengerpár - tanulói

Az eszközzel Arkhimédesz-törvényét lehet igazolni, nevezetesebn hogy "minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az által kiszorított víz súlya". Természetesen nemcsak vízzel, hanem más folyadékokkal is használható, mint denaturált szesz, étolaj, glicerin. Az eszközzel szilárd testek illetve folyadékok sűrűségét is meg lehet mérni. Tanulói kísérletezéshez 18 db-ra van szükségünk.

 • Ára: 1300 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 0 db
 • Szeretnénk még: 18 db

Rugós erőmérő Arkhimédeszi hengerpárhoz

A felhajtóerő vizsgálatához való Arkhimédeszi hengerpár kiegészítője. Tanulói kísérletezéshez 18 db-ra van szükségünk. Az eszköz linkje: https://www.3bscientific.hu/precizios-dinamometer-2-n-u20033,p_564_1391.html

 • Ára: 7040 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 0 db
 • Szeretnénk még: 18 db

Golyó és gyűrű hőtágulása - Gravesande-eszköz

Azonos hőmérsékleten a golyó pont átfér a gyűrűn. Ha lánggal megmelegítjük a golyót, akkor az kicsit kitágul, és már nem fér át a gyűrűn. De ha ezután a gyűrűt is felforrósítjuk a lánggal, akkor újra átfér rajta a golyó. Amíg el nem végzik saját maguk a kísérletet, sokan úgy gondolják, a gyűrű lyuka a melegítés hatására kisebb lesz. Tanulói eszközként 18 db-ra van szükségünk belőle. Az eszköz linkje: https://www.3bscientific.hu/golyo-es-gyuru-u409001,p_594_1684.html

 • Ára: 7040 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 17 db

Gázmodell

Ebben az eszközben a gázmolekulák szerepét kis fagolyók játsszák. A tartály falában lévő atomok hőmozgását pedig az alsó lap rezgetése helyettesíti, így a a gázmolekulák löködése folyamatosan biztosítva van. Az alsó lap rezgésének amplitúdóját növelve modellezhetjük a magasabb hőmérsékletű állapotot, ilyenkor a gáz kiterjed, térfogata megnő. Rögzített térfogat esetén növelve a rezgetés intenzitását, a fagolyók ütközése hevesebbé válik, szemléltetve ezzel a megnövekedő nyomást. Tanári demonstrációs eszközként 1 db-ra van szükségünk. Az eszköz linkje: https://www.3bscientific.hu/gazkinematika-u56004-3b-scientific,p_867_1980.html

 • Ára: 19656 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Felhajtóerő-mérő készlet (Vass-cső)

A tanulói mérőeszköz két műanyag hengerből áll, az egyikbe vizet töltve, a másikat szájjal lefelé belehelyezve a felhajtóerő értékére végezhetünk mérést. A készlet a két műanyaghenger mellett tartalmazza a méréshez használt mérősúlyokat is.

 • Ára: 3500 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 17 db

Kézi vízpumpa modell

Az eszköz segítségével a tanulók megismerhetik és megfigyelhetik a kézi vízpumpák működésének elvét. A kísérlet során a hidrosztatika és a munkavégzés témaköre köthető össze és kapcsolható össze a hétköznapi alkalmazással. Az eszközt tanulói párokban történő kísérletezésre használnánk, 18 darabra van szükségünk.

 • Ára: 4000 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 4 db
 • Szeretnénk még: 14 db

Kapilláris csövek

Az eszközt a tanulók a kapillárisemelkedés megfigyelésére használhatják. A négy különböző csőben lévő vízoszlopok egyre magasabban állnak a nagyobb szűkületek miatt, az eszközön a meniszkuszok is jól láthatóak. A tanulói párokban történő, egész osztályos kísérletezéshez 18 darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 9350 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 2 db
 • Szeretnénk még: 16 db

Tanulói hővezetéses kísérleti eszköz

Az eszköz segítségével a tanulók a hővezetés jelenségét vizsgálhatják kísérletezve. Az eszközt az egyik végén melegítve, a három rúdra korábban rakott viaszcseppek egymás után leolvadnak. Az eszközzel egyszerre vizsgálható a hővezetés jelensége, mint a hőterjedés egyik formája, és megfigyelhető a különbség a különböző anyagok hővezetési együtthatója között. A tanulói párokban történő, egész osztályos használathoz 18 darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 3200 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 3 db
 • Szeretnénk még: 15 db

Kaloriméter tanulói kísérletekhez

A kalorimetria témakörében sok tanulói mérés végezhető el a kaloriméterek segítségével. A diákok tanulópárokban méréseket végezhetnek a kaloriméter hőkapacitásának meghatározására, különböző anyagok hőtágulási együtthatójának meghatározására, illetve kristályosodási hő meghatározására. Az eszközökhöz elektromos fűtőszálhoz csatlakozó foglalatok is tartoznak, így azt használhatjuk a Joule-hőhöz kapcsolódó kísérletekre is.

 • Ára: 4200 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 2 db
 • Szeretnénk még: 16 db

Boyle-Mariotte készülék

Az eszköz segítségével a Boyle-Mariotte törvény szemléltethető. A dugattyú összenyomásával a belül lévő gáz nyomása megnő, a gáz térfogatát a mérőhengerről olvashatjuk le, a gáz nyomását pedig a nyomásmérő óráról. Az eszközzel a tanórán kvantitatív mérés végezhető, amellyel a számolásos feladatok remekül szemléltethetők. Demonstrációs órai használathoz egy eszközre van szükségünk.

 • Ára: 158000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

„Alacsony” hőmérsékletű Stirling motor modell

Az eszköz segítségével a diákok a Stirling-motor működését vizsgálhatják. Az alacsony hőmérséklet arra utal, hogy az eszköz már egy forró vízzel teli bögre fölé helyezve működésbe lép, látványosan mutatva a hő mechanikai munkává alakítását. Demonstrációs célra egy eszközre van szükségünk.

 • Ára: 6700 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Stirling modell

Az előző eszközhöz képest ez az eszköz már magasabb hőmérsékletű hőtartállyal működik, egy borszeszégővel melegíthetjük. Az eszköz kialakítása miatt átláthatóbb a működésének elve, a mechanikai munkavégzést egy kerék forgása mutatja. Demonstrációs célra egy eszközre van szükségünk.

 • Ára: 6000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Stirling modell világító koponyával

Az előző eszközhöz hasonló összeállítás, azt egy generátorral és az ahhoz csatlakozó LED-lámpákkal megtoldva. Az eszköz segítségével a hőenergia mechanikai energiává alakítása, valamint annak elektromos energiává alakítása kiválóan szemléltethető. Demonstrációs célra egy eszközre van szükségünk.

 • Ára: 9800 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Tanulói rúdmágnes

A rúdmágnesek az egyik legszélesebb körben használható eszközök. A magnetosztatikai jelenségek és mágneses ingák mellett az elektromágneses indukció jelenségei is bemutathatók a segítségükkel. Az egész osztály számára elvégezhető kísérletekhez 36 eszközre van szükségünk.

 • Ára: 3600 Ft / db
 • Igény: 36 db
 • Örökbefogadott: 0 db
 • Szeretnénk még: 36 db

Mágneses mező 3D (kis iránytűkkel)

Az eszköz segítségével a mágneses tér szerkezete szemléltethető 3 dimenzióban. Az előző eszközzel szemben a térerősségvonalak nem a vasreszelékkel, hanem kis iránytűk segítségével szemléltethetők, ezáltal kiválóan illusztrálva a mágneses térerősségvektornak a tér adott pontjában történő definícióját. Az előző eszközzel együttes bemutatása a szemléletet tovább mélyíti. Demonstrációs célra egy eszközre van szükségünk. A legolcsóbb, ahonnan ezt a kiváló eszközt be tudjuk szerezni, itt található.

 • Ára: 26000 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 17 db

Mágneses mező 3D (vas­reszelék­kel)

Az eszköz segítségével a mágneses tér szerkezete szemléltethető 3 dimenzióban. A műanyag doboz közepébe helyezett rúdmágnes a dobozba zárt vasreszeléket a mágneses tér erővonalaival párhuzamosan állítja be. Demonstrációs célra egy eszközre van szükségünk.

 • Ára: 14300 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Mágneses ingák

Az eszköz segítségével a legalapvetőbb magnetosztatikai jelenségek, a mágnesek taszító, illetve vonzó kölcsönhatásai vizsgálhatók. Összetettebb magnetosztatikai számolásos feladatok szemléltetésére is kiválóan alkalmasak. Az egész osztályos pármunkás foglalkozásra 18 eszközre van szükségünk.

 • Ára: 720 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 5 db
 • Szeretnénk még: 13 db

Mágneses kaotikus ingák

Az eszköz segítségével egy kaotikus rendszer viselkedése vizsgálható. Az eszköz egy ingából áll, ahol az ingatest egy mágnes, amely három másik mágnes fölött van. Az ingát kitérítve, majd elengedve a mozgás minden alkalommal más módon zajlik le a kaotikus természet miatt. Az eszköz kiválóan szemlélteti a newtoni dinamikai szemléletmód határait. Egész osztályos, csoportmunkás foglalkozásra 10 eszközre van szükségünk. Az eszközök jelenleg nagyon drágán (14200 Ft-ért) szerezhetők be a magas szállítási költség miatt, viszont az alapanyagok megvásárlásával az eszközépítő szakkörön el tudjuk készíteni őket. Amennyiben ezt az eszközt szeretnék megvásárolni, vegyék fel a kapcsolatot Vass Miklós tanár úrral a további részletekért.

 • Ára: (Megbeszélés szerint) kb. 8000 Ft / db
 • Igény: 10 db
 • Örökbefogadott: 3 db
 • Szeretnénk még: 7 db

Mágneses lebegés

Az eszköz segítségével a mágnesek közötti taszító kölcsönhatást szemléltethetjük kiválóan. A magnetosztatikával és mágneses alapjelenségekkel foglalkozó óránk legelején a tanulópárok a kölcsönhatások vizsgálata mellett a mágneses erő nagyságáról egy látványos összeállítás segítségével győződhetnek meg. Fakultációs csoportokban a mágneses erő nagysága is kiszámítható az eszköz paramétereiből.

 • Ára: 670 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 18 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Mágneses indukció mérő műszer

A műszer segítségével kimérhetjük, milyen drasztikus ütemben csökken az állandómágnesek indukciója, ahogy egyre távolodunk tőlük. Áramjárta drótok körüli mágneses indukciókat is mérhetünk vele, és igazolhatjuk a Biot-Savart-törvényt is. Tanulmányozhatjuk, hogy árnyékolható-e a mágneses mező.

 • Ára: 16600 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Lenz-gyűrű

Az elektromágneses jelenségek egyik leglátványosabb körébe esnek a Lenz-törvényhez köthető kísérletek. Ezek sorában a legelső alapkísérlet a Lenz-gyűrűkkel történik. A két alumíniumkarika közül az egyik át van vágva, a másik megszakítatlan. Egy rúdmágnest átdugva a karikán, az a mágnessel azonos irányba mozog, függetlenül a mágnes pólusainak irányától. Az elvágott gyűrűn átdugva a mágnest, a jelenség lényegesen gyengébb. A kísérlettel megmutatható, hogy az indukált áram mindig az őt létrehozó hatást kívánja gyengíteni.

 • Ára: 5000 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 6 db
 • Szeretnénk még: 12 db

Nagyáramú stabilizált feszült­ség­ge­ne­rá­tor és áramgenerátor tápegység

Az eszközzel számos elektromos kísérletben biztosíthatjuk a szükséges feszültséget 30 V-ig illetve áramerősséget 50 A-ig. Ezzel számos, nagy precizitást (például Ohm-törvényhez) vagy nagy áramerősséget (például az áram mágneses terének szemléltetéséhez) igénylő kísérlet könnyen elvégezhetővé válik, mélyítve az elektromosságtanban tanultakat. Demonstrációs célra egy darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 69000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 0 db
 • Szeretnénk még: 1 db

Jelgenerátor

Az eszköz segítségével a váltóáramú áramkörökben tapasztalható rezonanciajelenségek figyelhetők meg. A jelgenerátor összekapcsolható a tanulói tekercsekkel és kondenzátorainkkal, valódi mérési feladatokat szolgáltatva a váltóáramú áramkörök impedanciájának és a fáziskésésnek a kimérésére. Demonstrációs célokra 1 db eszközre van szükségünk.

 • Ára: 16100 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Színkeveréses szemléltető eszköz (demon­strá­ciós)

Az eszköz segítségével az addíciós színkeverés jelensége mutatható meg. A 6V-os tápegységről működő fényforrások a három alapszínben világítanak, a csavarógombok segítségével a megvilágítás erőssége változtatható. Ilyen módon a három alapszínből a színskála összetett színei kikeverhetők. Demonstrációs célra egy eszközre van szükségünk.

 • Ára: 5000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Tanulói színkeveréses eszköz

Az előző eszközhöz hasonló, de ebben a változatban nincs szükség tápegységre, hanem három ceruzaelemről meűködik, ezért a diákok padjában is használható. Itt is három alapszínből keverhető ki a csavarógombok segítségével a kívánt összetett szín. Tanulói pármunkához 18 eszközre van szükségünk.

 • Ára: 3700 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 3 db
 • Szeretnénk még: 15 db

Tanulói összeállítás a leképezési törvényhez

Az összeállítás egy ledsorból kirakott fényforrásból (a tárgy), egy ernyőből (a kép helye) és egy domború lencséből áll. Az érettségin is szereplő, valamint sok számolásos optikai feladatban előforduló leképezési törvényt tudják a tanulók kísérletileg is ellenőrizni. A LED-es fényforrás az általunk korábban használt gyertyáknál egyszerűbben mozgatható, nagyobb szabadságot nyújtva a mérésekhez, mindemellett a domború lencse valódi képalkotásakor történő 180°-os forgatás is jobban megfigyelhető. A tanulói pármunkában való mérésekhez 18 darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 4500 Ft / db
 • Igény: 17 db
 • Örökbefogadott: 2 db
 • Szeretnénk még: 15 db

Gömbtükrök (optikai kísérletekhez)

Az eszköz egy domború és egy homorú tükörből áll, amelyek állványra fogathatók. A tükrök képalkotását a tanulók a saját tapasztalataik alapján írhatják le, emellett a homorú tükörrel valódi képet vetítve egy ernyőre, a leképezési törvényhez is használhatják mérési feladatként. A teljes osztályban történő pármunkához 18 darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 2200 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 4 db
 • Szeretnénk még: 14 db

5 sugaras tanári lézer

A széthúzott lézernyalábokkal a fénytörés és fényvisszaverődés sugármeneteit szemléltethetjük látványosan. A sugarak külön ki-bekapcsolhatók, így egyértelműen nyomon követhetők az egyes sugármenetek. A nevezetes sugármeneteket egy már meglévő demonstrációs táblán tudjuk szemléltetni (ehhez jelenleg nincs tanári lézerünk). Demonstrációs célra két darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 7800 Ft / db
 • Igény: 2 db
 • Örökbefogadott: 2 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Tanulói sugároptikai készlet

Az eszköz a geometriai optika bevezető törvényei során nyújt nélkülözhetetlen segítséget a diákoknak. A teljes tanulói készlethez egy háromsugaras széthúzott nyalábú lézerfény-forrás, valamint lencsék, tükrök és prizmák tartoznak, melyek segítségével ezek leképezéseit vizsgálhatjuk. A tanulók méréseket is végezhetnek a tükrök és lencsék fókusztávolságának meghatározására, a fókusztávolság és a geometriai középpont kapcsolatára, valamint a törési törvényre. A teljes osztályban történő tanulói kísérletezéshez 16 darab eszközre van szükségünk. A készlet tartalmazza a tanulói leképezési törvényes összeállítást is. (Jelenleg egy korábbi beszerzésünkből két darab ilyen eszközünk van.)

 • Ára: 15000 Ft / db
 • Igény: 16 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 15 db

Képfordító szemüveg

A szemüveg segítségével szórakoztató optikai élményben lehet része a tanulóknak. A szemüveg egy olyan képfordító prizmát tartalmaz, amely távcsövekben is található, viselője pedig ezáltal fordítva látja a világot! A tájékozódás, kisebb feladatok elvégzése (például egy pohár víz kitöltése, vagy kézfogás valakivel) külön kaland lehet így. Az eszközt az optika tananyag élményszerűbbé tételére használnánk, 2 darabra van szükségünk, hogy versenyezhessenek a diákok.

 • Ára: 20000 Ft / db
 • Igény: 2 db
 • Örökbefogadott: 2 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütővel többféle kísérlet is végrehajtható. Mérési feladatként mérhető a víz melegítésének hatásfoka, ugyanakkor a legizmaglmasabb kísérletek azok, amiket otthon azért nem végezhetünk el, mert féltjük a mikrohullámú sütőnket. Szappan melegítése közben megfigyelhető a szappanban található apró légbuborékok felfúvódása, alufóliadarabokat melegítve pedig plazmát állíthatunk elő, ami a fizikaórai kísérletek egyik leglátványosabbika. Ez utóbbi kísérlet azonban megviseli a mikrohullámú sütőt, így az előző (a többéves használat után használhatatlanná vált) eszközünket szeretnénk lecserélni egy használt, de még működő eszközre. Az eszközből demonstrációs célra 1 darabra van szükségünk. Használt, még működőképes sütőt is szívesen fogadunk felajánlásként!

 • Ára: 6000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Millikan-kísérlet

A Millikan-kísérlet a fizikatörténet egyik legnagyobb kísérlete, melyben az elemi töltés nagyságát, tehát az elektron töltését sikerült meghatározni. A kísérleti összeállításban a porlasztott apró olajcseppek a levegőben súrlódva néhány elektron töltést vesznek fel. Elektromos térbe lőve őket, a sebességükből meghatározható a töltésük. Sok mérést elvégezve a kapott töltésekből az elemi töltésre következtethetünk. Az eszközt szakköri, fakultációs vagy tagozatos foglalkozásokon használnánk, egy darabra van szükségünk.

 • Ára: 58000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

GM-cső számlálóval

A magfizikai kísérletekhez használható eszköz segítségével radioaktív sugárforrások aktivitása vizsgálható. A GM-csőhöz számlálóhoz is tartozik, ami a beütésszámlálón túl dózist is mér. Az eszköz segítségével az egyébként absztraktabb modern fizikai rész szemléletesebbé, élménydúsabbá tehető.

 • Ára: 23000 Ft / db
 • Igény: 1 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Nagylelkű támogatásukat köszönjük!

Netbook

A fizikai kísérletek jelentős része számítógép segítségével is kiértékelhető. A netbookok (kis teljesítményű, főként internetezésre alkalmas laptopok) elég memóriával rendelkeznek ahhoz, hogy a videóelemző szoftverek, az Excel és a GeoGebra - a fizikaórákon leggyakrabban alkalmazott programjaink - jól fussanak rajtuk. Ezeket a gépeket a tanórákon az elvégzett mérések kiértékelésére, grafikonábrázolásra, valamint videóra (például telefon segítségével) felvett élő kísérletek szoftveres mozgáselemzésére, hangtani kísérletek elemzésére, és a számtalan GeoGebra szimuláció alkalmazására használnánk. Hiszünk abban, hogy a tanári demonstrációnál sokkal eredményesebb, ha a diákok maguk mélyednek el ezekben a szoftverekben, a fizika területéhez kapcsolódó kompetenciákon túl az informatikához kötödő készségeket is fejlesztve. Az egész osztályos pármunkás foglalkozásokhoz 18 darabra van szükségünk. A netbookok ára jellemzően 40.000 Ft és 70.000 Ft között változik, leértékeléstől függően, a konkrét felajánlott összeget figyelembe véve fog történni a beszerzés. Szívesen fogadunk olyan, működő, de már nem használt laptopokat is felajánlásként, amin a fent említett programokat használni tudjuk.

 • Ára: 40000-70000 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 1 db
 • Szeretnénk még: 17 db

Tanulói webkamera

A tanulói webkamerákat a tanulók által használt laptopokkal alkalmaznánk, mozgáselemző szoftverekhez kapcsoltan. A tanulók élőben végezhetnek mechanikai kísérleteket - például egy labda pattogását, egy inga vagy egy rugó mozgását vizsgálva - majd ezeket a kísérleteket mozgáselemző szoftver segítségével kielemezhetik, ezáltal egy mélyebb ismeretet szerezve a tanórán tanultakról. A teljes osztályban történő pármunkához 18 darab eszközre van szükségünk.

 • Ára: 2000 Ft / db
 • Igény: 18 db
 • Örökbefogadott: 0 db
 • Szeretnénk még: 18 db

Köszönjük szépen!